150-årsjubileet for Hamsuns fødsel feires med en serie arrangementer landet rundt gjennom hele året. Aktivitetene samordnes av Nasjonalbiblioteket, og er presentert på en egen webside:

 

 http://www.hamsun.no/.

 

Andre Hamsun-sider:

http://www.hamsunsenteret.no/

 

http://www.hamsun-selskapet.no/

 

http://www.hamsun.org/

 

http://www.hamsun.dk/

 

http://www.hamsun.at//