Omslagene til verket er et kapittel for seg. Vi utfordret billedkunstneren Mari Slaattelid til å tolke Hamsuns tekster. Resultatet er blitt 27 unike bakgrunner. Aud Gloppen har ut fra disse laget et utsøkt bokdesign. 

 

Mari Slaattelids hjemmesider.