Ansvarlig redaktør

Ansvarlig redaktør for verket er dr. philos og Hamsunekspert Lars Frode Larsen (født 1948). Larsen tok doktorgraden ved universitetet i Oslo i 1998 med avhandlingen «Den unge Knut Hamsun (1859–1888): en studie i hans personlige og idémessige utvikling». En revidert utgave av oppgaven ble utgitt som Den unge Hamsun (1998), en detaljert skildring av Hamsuns liv fra fødselen i 1859 inntil han vendte tilbake fra Amerika for andre gang i 1888. I 2001 kom Radikaleren, som skildrer årene 1888–1891, og i 2002 Tilværelsens udlænding, om årene 1891–1893.
 

Språkkonsulent

Språkkonsulent har vært Tor Guttu. Tor Guttu (født 30. november 1937) er en norsk språkviter og riksmålsmann. Han er emeritert førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og har også vært bestyrer for Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. Videre er han redaktør for flere norske ordbøker utgitt av Kunnskapsforlaget; bl.a. var han redaktør for Norsk ordbok, Norsk rettskrivning, Norsk rimordbok og Riksmålsordlisten. Han er hovedredaktør for Det Norske Akademis Store Ordbok (Norsk Riksmålsordbok). Guttu er dessuten 1. viseformann i Riksmålsforbundet (siden 1990) og medlem av presidiet i Det Norske Akademi. Han ble innvalgt i Det Norske Akademi i 1977 og ble medlem av presidiet i 1983. I 1994 fikk han Det historisk-filosofiske fakultets formidlingspris. Guttu var medlem av Norsk språkråd, som representant for Riksmålsforbundet, fra 1980 til Norsk språkråd ble nedlagt i 2005. Per Egil Hegge har i 2009 uttalt at han er «Norges ledende leksikograf og ordbokredaktør.»

 

(Kilde: Wikipedia)