Etter 50 års trofast tjeneste er tiden nå moden for å la 1954–56-utgaven få avløsning. ”Nye Hamsun Samlede” (NHS) fremstår som den første virkelig samlede utgave av dikterens verker der også ungdomsdiktningen og sakprosaen, inkludert foredrag og artikler, er med – i tillegg til mange nye dikt og noveller. I alt er det blitt 27 bind.


 

I forrige samlede ble språket forsøkt modernisert, men ikke uten at det resulterte i en del inkonsekvenser og tifeldigheter. I de siste 50 år har språkutviklingen heller ikke stått stille. I NHS har man derfor funnet det riktigst – ikke minst fordi så mye nytt også skulle inkluderes – å foreta en gjennomgående revisjon av språket. Som grunnlag for arbeidet er valgt å bruke samlede verker fra 1934 – den siste utgaven av samlede som dikteren selv hadde tilsyn med og godkjente.


 

Alle endringer er gjort i dyp respekt for forfatterens kunstneriske intensjoner, men samtidig ut fra et behov for å skape størst mulig enhet og konsekvens slik at avstanden mellom verket og nåtidsleseren kunne bli minst mulig og gjennom det sikre at fornøyelsen ved å lese Hamsun blir enda større.