I 1916 lanserte Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag for første gang Knut Hamsuns ”Samlede Verker” i 9 bind. Det ble en stor salgssuksess, og allerede i 1918 utkom 2. utg. (nå i 10 bind). I 1921 ble 3. utg av de samlede lansert. Bindantallet var nå øket til 12. I 1934 fant Hamsuns forlag – som i mellomtiden var blitt Gyldendal Norsk Forlag – tiden inne for en nyutgivelse av ”Samlede Verker”. Denne gang ble det 16 bind i alt. Neste utgivelse kom først etter krigen, i 1954–56. Bindantallet var nå 15.


I tillegg til ovennevnte utgivelser bør nevnes at noe som kunne ligne en ”samlet” utgave ble utgitt allerede i 1899–1902 av Forlaget Alb. Cammermeyer som hadde kjøpt restopplagene (i materie) av de til da utgitte bøkene på P.G. Philipsens Forlag og Det nordiske Forlag og sendt disse ut under fellesvignetten ”Knut Hamsuns Skrifter”. I 1907–09 utga Gyldendal ”Samlede Romaner og Fortællinger”. Og Gyldendal Norsk Forlag fulgte etter i 1932 med ”Samlede Romaner”. I 1944 – midt under krigen, i papirrasjoneringens tid – maktet samme forlag å stable på bena enda en utgave av ”Samlede Romaner”.

Neste utgivelse kom først etter krigen, i 1954-56. Bindantallet var nå femten, og det er denne utgaven som har vært gjenopptrykt helt til i dag. Nå kommer altså en sterkt utvidet utgave i 27 bind.