Noteringsark for atferdseksperimenter: før utføring