Asle Hoffart er spesialist i klinisk psykologi, veileder i kognitiv terapi, og har hovedstilling som forsker og fagutvikler ved Modum Bad og bistilling som professor II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Les portrettintervju med Asle Hoffart på nettsidene til Modum Bad