Nyere behandlingsmetoder for psykiske lidelser er ofte enkle og forståelige. De kan derfor delvis brukes på egen hånd. Forskning viser at mange har vesentlig utbytte av slike selvhjelpsopplegg. For mange med problemer vil det være lettvint å starte med dette. I forhold til prinsippet om ”stepped care” så er selvhjelp noe av det første flest mulig bør prøve.