Kartleggingsverktøy som omtales i boken

 

Mini Nutritional Assessment

Mini Nutritional Assessment (MNA) brukes til å kartlegge årsaksforhold ved underernæring hos eldre pasienter.

 

Barthel ADL-Index

Barthels ADL-indeks er et vurderingsverktøy for ADL-funksjon ("Activities of Daily Living").

 

Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale (MADRS) 

Det fins en rekke validerte kartleggingsskjemaer for påvisning og oppfølging av depresjon. I de nordiske retningslinjene anbefales skalaen Montgomery and Aasberg Depression Rating Scale.

 

Klokketesten

Klokketesten brukes som kartleggingsverktøy i diagnostiseringen av Alzheimer og demens.

 

TUG

Timed "Up and Go" er en test som brukes for å måle pasientens motoriske funksjon.

 

Mini Mental Status (MMS)

Mini Mental Status (MMS) brukes til vurdering av den gamles kognitive funksjon.

 

 

Nettsteder med oppdaterte kartlegginsverktøy

 

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse  

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse presenterer utredningsverktøy i alderspsykiatri som er standardisert for norske forhold.

 

Norsk geriatrisk forening

Norsk geriatrisk forening har et utvalg av de mest sentrale testene og skåringene til bruk i daglig geriatrisk praksis.