Dette systemet for opplæring inneholder tre anbefalinger:

Anbefaling 1: Sjekkliste for god praksis
Anbefaling 2: Dokumentert kunnskap om MTU
Anbefaling 3: Dokumentasjon på opplæring (med skjema)

 

Anbefalingene er hentet fra side 184 i boken og skjemaet er laget i et ekspanderende word-format som du kan skrive rett inn i.