Individuell plan fra boken:
Her kan du ta ut en "tom" pdf-versjon av den individuell planen som er presentert på side 193 i boka og som er vist nedenfor. Trykk her. Denne kan skrives ut og fylles inn for hånd sammen med relevante personer.

 


Få en interaktiv innføring i individuell plan!

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring har vært med å lage et e-læringsprogram om individuell plan for brukere og helsepersonell.  Ta kurset her...

 

Informasjon fra Helse- og sosialdirektoratet:
Helse- og sosialdirektoratet har egen side med informasjon omkring individuell plan. Her finner du også brosjyre og en veileder. Klikk her.

- Brosjyre: Brosjyren gir en kort innføring i retten til individuell plan og retter seg hovedsak mot brukerne.

- Veileder: Veileder til forskrift om individuell plan (2007)

 

Erfaringshefte om individuell plan:
Individuell plan. Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006. Heftet er utarbeidet av Elisabeth Arntzen, Martha Østbye og Bjørg Høie.

 

Faktahefte om individuell plan:
Gjør det så enkelt som mulig. Tipshefte om individuell plan. Utgitt av Helsedirektoratet april 2008.

 

Forskrift om individuell plan:
Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Lenke til Lovdatas side finner du her.

 

Publikasjoner om individuell plan:
Hentet fra Helse- og sosialdirektoratet finner du her. Du kan skrive inn søkeordet "Individuell plan" i søkefeltet.