Elisabeth Arntzen kan kontaktes på følgende e-postadresse:  elisarnt@online.no

 

Elisabeth Arntzen i media:

Sløsing med millioner i helsevesenet (Dagbladet 20.12.2007)
(Dagbladet.no): - Det tys altfor ofte til konsulenter - og uten at det hjelper, hevder Elisabeth Arntzen i sin nye bok "En forutsigbar helsetjenste. Kvalitet og orden i eget hus" ...


Les hele artikkelen her


_______________________________

Vil ha anonym meldeplikt (Dagbladet 11.05.2007)
(Dagbladet.no): Når sykepleiere, leger og annet helsepersonell oppdager at en pasient skades som følge av sviktende rutiner, feilmedisinering e.a., må de kunne melde fra og lære av dette under tryggere forhold enn i dag.
 


Det mener avdelingsdirektør Elisabeth Arntzen i Helse Øst ...


Les hele artikkelen her


___________________________________

Sender epikrisen med pasientene (Dagens medisin 21/06 - 08.12.2006)
(dagensmedisin.no): I løpet av de neste årene skal alle helseforetak i Helse Øst RHF begynne å tilby epikrisen til pasientene etter endt behandling. - En billig ordning, med enormt stor effekt for pasientene, sier Elisabeth Arntzen i Helse Øst.


Les hele artikkelen her


_______________________________

Uenighet om nytt nasjonalt avvikssystem (Dagens medisin 13/05 - 18.08.2005)
(dagensmedisin.no): Avdelingsdirektør Elisabeth Arntzen i Helse Øst mener et nytt nasjonalt meldesystem er overflødig. - Først må vi få sykehusene til å følge den lovpålagte meldeplikten, sier hun.
 


Den norske lægeforening (Dnlf) vil imidlertid ha et nasjonalt meldesystem for både avvik og nestenhendelser ...


Les hele artikkelen her


_______________________________

Sykehus med orden i eget hus (Tidsskrift for Den norske legeforening Nr 17 - 11.09.2003)
Dårlig ledelse, manglende oversikt, lang ventetid og budsjettsprekk - hørt den strofen før? Ved sykehuset i Kongsvinger vil man ha slutt på klagesangen. Det første store steget tok sykehuset i fjor, da det ble ISO-sertifisert så å si fra kjeller til loft. Nå vil Helse Øst RHF ha flere sykehus og helseforetak inn på samme kvalitetsspor ...


Les hele artikkelen her