Bokanmeldelser


 Tidsskrift for Norsk Legeforening nr 16, 2008:

"En etterlengtet bok om kvalitetsforbedring"

 

"Formgivningen er delikat, teksten lett å lese og underholdende som en kriminalroman. Jeg leste den en søndag på sofaen, og greide ikke legge den fra meg. De 222 sidene er inndelt i 24 små og lettleste kapitler. Styrken er at dette er godt skrevet og enkelt å forstå. De korte kapitlene kan leses i små eller store porsjoner. Kvalitetsspråket, som ofte står i veien for formidling innenfor dette feltet, er forenklet."

 

"En forutsigbar helsetjeneste anbefales alle ledere og alle som ønsker en rask innføring i kvalitetsarbeid, og bør absolutt kunne være pensumbok på flere utdanninger."

"Dette er en inspirerende og nyttig utgivelse som kan øke forståelsen av kvalitetsarbeid i helsevesenet"

Les hele anmeldelsen her


Bioingeniøren 4 2008:

"... evner hun å ha en praktisk tilnærming til dette stoffet som gjør at også vi andre får oversikt og hjelp til å ha "kvalitet og orden i eget hus"."

"Denne boken er nyttig for ledere på alle nivåer og vil kunne være et godt hjelpemiddel til å få oversikt over hva som kreves for å etablere et helhetlig kvalitetssystem"


Les hele anmeldelsen her.

 

Sløsing med millioner i helsevesenet (Dagbladet 20.12.2007)
(Dagbladet.no): - Det tys altfor ofte til konsulenter - og uten at det hjelper, hevder Elisabeth Arntzen i sin nye bok "En forutsigbar helsetjenste. Kvalitet og orden i eget hus".

NY BOK: Direktør for kvalitet og prioritering i Helse Sør-Øst, Elisabeth Arntzen.

NY BOK: Direktør for kvalitet og prioritering i Helse Sør-Øst, Elisabeth Arntzen.

Hun er direktør for kvalitet og prioritering i Helse Sør-Øst, og har mange års erfaring som helsebyråkrat.


Mye blir sløst bort

- Når oppgaver synes kompliserte å løse, eller oppleves som uoversiktelige, trekkes det gjerne inn utenforstående konsulenter.

Resultatet er en rapport, som gjerne bekrefter noe man visste - og så blir det med det. Konsulentene utfører jo ikke endringen som skal til, selve oppgaven er det organiasjonen selv som må løse, sier Elisabeth Arntzen til Dagbladet ...


Les hele artikkelen her


______________________________

 

En forutsigbar helsetjeneste - kvalitet i praksis (Helse Sør-Øst 20.11.2007) 
Elisabeth Arntzen har skrevet bok. "En forutsigbar helsetjeneste - kvalitet og orden i eget hus" heter boka som kom ut denne uken. Boka skal være til praktisk nytte og inspirasjon i den praktiske hverdagen i helsetjenesten ...
 

Les hele artikkelen her

 

______________________________