Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten
  • tar utgangspunkt i den gamle pasienten og beskriver prinsippene og særtrekkene ved geriatrisk sykepleie.
  • har egne kapitler om den geriatriske pasienten i hjem, sykehjem og sykehus.
  • konkretiserer et utvalg av de mest vanlige sykdommer og plager hos eldre.
  • Siste del av Geriatrisk sykepleie omhandler livets slutt
Sentralt i fremstillingen:

Hvordan utøver sykepleieren integritetsbevarende sykepleie?

 

Hvordan fremmes helsefremmende og forebyggende arbeid i alt arbeid i sykepleien til gamle mennesker?

   

 

Utgivelsesår
2008

Redaktører:
Marit Kirkevold
Kari Brodtkorb
Anette Hylen Ranhoff

 

ISBN:
978-82-05-35776-1
Pris 725,-

 

Kjøp boka her