Sentrale sykepleievitenskapelige og tverrfaglige forskningsmiljøer
 
 
Gruppe for eldreomsorgsforskning (GEOF) 

Gruppe for eldreomsorgsforskning (GEOF) ved Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo fokuserer primært på forskning knyttet til eldre som på grunn av sykdom, funksjonssvikt og/eller langtkommen aldring er hjelpetrengende og kan befinne seg i ulike faser av et omsorgsforløp.

 

 

Senter for aldersforskning, Universitetet i Tromsø

Senter for aldersforskning ved Universitetet i Tromsø finansierer klinisk forskning innen geriatri, aldersforskning, rehabilitering og samhandling.

 

 

Vårdalsinstituttet

Vårdalsinstituttet ved Lunds Universitetet i Sverige er et tverrfaglig institutt med forskning innen eldreomsorg.

 

 

Äldreforskningens hus

Äldreforskningens hus med Stiftelsen Äldresentrum og ARC (Ageing Research Center) ved Karolinska Institutet er et tverrfaglig forsknings- og utviklingssentrum.

 

Umeå Universitet

Umeå Universitet er et utdannings- og forskningssentrum innen sykepleie og omsorgsutøvelse i helsefaglige yrker.

 
 
Nasjonale kompetansesentra
 
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse består av Nasjonalt kompetansesenter for demens, Funksjonshemning og aldring (FoA) og Utviklingsprogram om aldring hos mennesker med utviklingshemning (UAU).

 

Undervisningssykehjem 

Undervisningssykehjem er ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i sykehjemmene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge.

 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerer forskningen på viktige områder for helsetjenesten, gir støtte til kunnskapshåndtering og måler og analyserer kvaliteten i utvalgte helsetjenester ut fra pasientenes og brukernes erfaringer.

 

Smerteklinikken

Smerteklinikken er en avdeling under Aker Universitetssykehus HF i Oslo.

 

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin er et prosjekt med elektronisk legemiddelkort.

 

SBU Kunskapscentrum för hälso- og sjukvården

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) er et forskningssenter som gransker behandlig, diagnostisering og omsorg innen flere ulike helsefaglige profesjoner.

 

 

Tidsskrifter innen geriatri
 
Tidsskrift for Den norske legeforening
Sykepleien
Age and Ageing
Journal og the American Geriatrics Society (JAGS) 
Journal of Clinical Nursing
Journal of advanced nursing
 
International Journal of Older People Nursing 
 
Ageing and society 
 
Journal of Gerontological Nursing 
 
 
Foreninger og forbund

 

Norsk geriatrisk forening
Den norske legeforening
Norges diabetesforbund

 

 
Andre nyttige lenker
 
Felleskatalogen
Norsk legemiddelhåndbok 
Helsebiblioteket