Her vil vi etter hvert vise noen forskjellige storylineforløp med bruk av digitale medier. Vi lager ikke storylineforløp der de digitale mediene dominerer i alle kapitler, men viser til noen aktiviteter og oppdrag som kan flettes inn i forløpene. For å se et fullstendig storylineforløp der de digitale mediene er med hele veien, anbefales boka Storyline på ungdomstrinnet (Olsen og Wølner 2003). Storylineforløpene vi vil bruke i denne første beskrivelsen, er ”Regnbuegata” (Ringstabekk skole). Senere vil vi presentere ”Tatt av nazistene” (Jensen og Lien) og tre andre egenproduserte storylineforløp (”Mediehuset”, ”Kraftselskapet” og ”Reisebyrået”), og bruk av forskjellige typer digitale medier og nettressurser. Disse vil komme ut på nettstedet etter hvert. I tillegg vil vi nevne det egenproduserte ”Reklamebyrået”, som det er skrevet om i boka Storyline på ungdomstrinnet (ibid.), og et dansk prosjekt med bruk av dataspill i et storylineforløp. Bruk av dataspill i storylineforløp er det mer om i boka.