De som skriver dokumentet sammen, kan via nettet jobbe på samme dokument samtidig, uavhengig av sted. Dokumentet oppdateres fortløpende om ønskelig, slik at alle medforfatterne nesten umiddelbart kan se hva de andre har skrevet.

Åpne teksten (utskriftsvennlig pdf-fil)