De fleste lærere er kjent med tankekart. Tankekart er i bruk på mange skoler, men som regel som håndtegnet kart. Det som er mer ukjent for de fleste, er at det også finnes gode digitale verktøy for slikt arbeid. Fordi vi som kjent arbeider etter prinsippet om minst mulig kostnad for digitale verktøy, vil vi ta for oss to programmer som kan lastes ned gratis fra nettet. Verktøyet for tankekart heter FreeMind, og begrepskartet heter Cmap.

Åpne teksten (utskriftsvennlig pdf-fil)