Hovedhensikten med å bruke Wikispaces er å opprette et nettsted som ikke er først og fremst er personlig, men som i stedet kan bygges og vedlikeholdes av flere, altså et kollektivt nettsted. Klasser, elevgrupper og hele skoler kan slik samarbeide om ett og samme nettsted/prosjekt.

Åpne teksten (utskriftsvennlig pdf-fil)