Månedsbrev

Her finner du Arne Jon Isachsens velformulerte "Månedsbrev", der han skriver om forskjellige tema som er av interesse for økonomer - være seg du er ferdig (?) utdannet, jobber i undervisningssektoren eller er student.

 

 

Sagt om boken:

"Ønsker du å lære mer om pengepolitikk, valutakurser og renter? Da bør du kjøpe den nye norske boken med tittelen Globale penger." ... "Bokens styrke er at den kombinerer akademisk stoff som formler og teorier med praktiske eksempler fra både Norge og utlandet. Dette gjør boken langt mer leservennlig enn de fleste andre lærebøker innen makroøkonomi."

                                                                     Dine Penger nr. 8, 2004

 

Om boken:

Valutakurser og renter; inflasjon og arbeidsledighet; spot- og terminmarkeder; forventninger og atferd – hvordan henger alt dette sammen? Boken Globale penger gir en klar teoretisk fremstilling av disse emnene og belyser dem også med praktiske eksempler.

           

Helt ny er diskusjonen om hvordan handelen i valutamarkedet, der meglerne har en sentral posisjon, påvirker prisdannelsen. Ved å integrere teori om makrovariable med innsikt i mikrostrukturen i valutamarkedet gir forfatterne leseren et innblikk i hvordan ulik informasjon slår ut på valutakurs og renter.

 

 

Hensikten med boken er å formidle innsikt i spørsmål som har med valuta, renter og inflasjon å gjøre. De seriøse leser vil, etter å ha arbeidet seg gjennom Globale penger, fremstå med grundige vurderinger og reflekterte synspunkter.

 

Globale penger er primært skrevet for påbyggingskurs i finansiell økonomi og makroøkonomi, enten det er på universitet eller høyskole, men vil også være av interesse for deg som, i kraft av din interesse eller i forhold til ditt arbeidsfelt, ønsker å lære mer om et spennende fagområde.

 

Om forfatterne:

Arne Jon Isachsen er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har også arbeidet mye som sjeføkonom i meglerhus og som seniorrådgiver i Finansdepartementet.

 

Geir Bjønnes Høidal er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har i sin doktorgradsavhandling utført nybrottsarbeid om hvordan aktørene i finansmarkedene oppfører seg.