Her finner du forord og innholdsfortegnelse til boken i pdf-format.
 

Forord
Innholdsfortegnelse

 
 

Feil i bøkene
Hvis det viser seg at det finnes feil eller mangler i boken, vil dette bli presentert på denne siden. Send oss rettelser du mener det bør informeres om, samt dine forbedringsforslag. Bruk lenken Informasjon til forlaget.
 

Moderne makroøkonomi
Vi har fått tilbakemeldinger om følgende feil i 6. opplag. Dette er rettet opp i 7. opplag:
- Side 100: Nederste avsnitt samt påfølgende to linjene på side 101 er strøket.
 

Moderne makroøkonomi
Vi har fått tilbakemeldinger om feil i 3. opplag. Dette blir rettet opp i 4. opplag (fra trykkeriet i januar 2006). Her ligger en retteliste for å sikre at du har en oppdatert og mest mulig feilfri undervisningsbok.
 

Følg lenken:

Retteliste pr desember 2005Hjelper til Moderne makroøkonomi.

 

- Feil på side 31, oppgave 44. Følg lenken:

Korrekt oppgave 44


- Feil på side 36, svar på oppgave 49 e.

 


- Feil på side 125, ligning 7 - privat konsum

Ligningen mangler leddet –aT på høyre side av likhetstegnet: Den korrekte formelen skal være

 

Når vi setter alle leddene på høyre side på felles brøkstrek og trekker sammen, får vi


- Feil på side 128, linje 11. Gjelder avslutningen av setningen som begynner med ”Vi finner virkningen på Y fra…” Her skal det stå ”boks 7.4.2” i stedet for ”boks 7.4.1”.

 

 

I tallserien for vekstraten til BNP-deflatoren skal tallet for året 1998 være -0,7 % - ikke 9,9% slik det står i boka.

 

I annen linje skal eksport være X = 130 og import Q = 140.
 

 

- Trykkfeil på side 26, oppgave 47: