Viktige nettsider:

Norge
Norges Bank
Statistisk Sentralbyrå

Utlandet:
OECD
 

Selskapsinformasjon og nyheter:
Oslo Børs
Hugin Online 
NA 24
Næringsliv 24 (E24)
Dagens Næringsliv

Utlandet:
Financial Times
The Economist