Forelesers sider er passordbeskyttet. Forelesere som bruker boka kan få brukernavn og passord ved å henvende seg til øk/adm-redaksjonen. Oppgi kursnavn og send e-post til redaksjonen her

 

Grunnleggende regnskap tar sikte på å utvikle en god forståelse av grunnleggende bokføring og regnskap. Den er skrevet for emnet med samme navn i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, men egner seg også for forkurs i regnskap og andre grunnleggende regnskapskurs.

 

Det er lagt vekt på å gi boka en logisk og ryddig struktur med gode grafiske virkemidler og med sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver til hvert kapittel. Løsningsforslag til de fleste oppgavene er gjengitt i boken. Bakerst i boka er det en kontoplan med de vanlige kontoene, en oversikt over de vanligste posteringsreglene og et lovregister.

 

Boka er skrevet av Kjell Magne Baksaas og Øystein Hansen.