dekker det teoretiske grunnlaget for kurs i investeringsanalyse på økonomiske og administrative utdanningsinstitusjoner. Boka gir en grunnleggende innføring i de viktigste analyseteknikkene. I tillegg drøftes ulike låneformer og effektiv rente, og hvordan man kan ta hensyn til usikkerhet i investeringsanalysen. I dag inngår regneark som en naturlig del av undervisningen i investeringsanalyse, og det er også et selvsagt hjelpemiddel i arbeidslivet. I boka er det derfor vist hvordan regnearket Excel kan brukes på de fleste aktuelle problemstillinger i faget. Boka er skrevet med studenten i fokus. Det er lagt vekt på en grundig diskusjon av sentrale problemstillinger, og forfatteren bruker en rekke eksempler for å vise hvordan teorien virker i praksis. I tillegg er det tatt inn en rekke øvingsoppgaver med løsninger, fra enkle til noe mer krevende oppgaver. Enda flere oppgaver og tilleggsmateriale som skal lette innlæringen, finnes i Hjelper til Investering og finansiering.