Ivar Bredesen (f. 1958) er førstelektor i økonomi ved Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi-, kommunal- og sosialfag. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (1983) og har Master of Arts i samfunnsøkonomi fra University of Reading i England. I tillegg har han Advanced Studies Certificate i International Economic Policy Research fra Institute of World Economics i Kiel, Tyskland.