Vi har utarbeidet et "quiz" for hvert kapittel, slik at du kan teste din forståelse av stoffet som blir presentert i boka (se høyre meny).

Du har også muligheten til å stille forfatteren spørsmål via e-post om det skulle være noe du lurer på.

Har du tilbakemeldinger, ros og ris, eller mener det er andre ting som bør være på sidene, hører vi gjerne fra deg, per.andersen@gyldendal.no.