Vi vil være glade for å høre dine synspunkter på boken, studieheftet og utkastene til forelesningsplansjene og lignende. Både ris og ros mottas. Vi er særlig interessert i forslag som kan føre til forbedringer.

Vennligst send beskjeder til
John Christian Langli.