Jan Terje Tellefsen var siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og cand.jur. fra Universitetet i Oslo.

John Christian Langli Langli er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Dr.Oecon fra Norges Handelshøyskole. Han er nå førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og jus ved Handelshøyskolen BI, BIs representant i styret for Norsk RegnskapsStiftelse og formann i Farmand-komiteén (som hvert år kårer den beste årsrapporten i Norge).

Hans Kristian Høyvarde er statsautorisert revisor, partner i RevisorGruppen Telemark og nasjonalt fagansvarlig for Spesialisering regnskap, skatt og avgift ved Handelshøyskolen BI.